Підсумки конкурсу «Енергія і середовище 2008»

Energy and environment International competition

Положення про міжнародний конкурс шкільних проектів з енергоефективності

«ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ»

на 2007/2008 навчальний рік
Конкурс здійснюється в рамках міжнародної освітньої програми SPARE (шкільна освітня програма з раціонального використання ресурсів та енергії) і всесвітньої декади ООН "Освіта для стійкого розвитку" за підтримки Норвезького товариства охорони природи і INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики). Національний тур міжнародного конкурсу „Енергія і середовище” проводиться національним координатором проекту SPARE в Україні громадською організацією «Екологічний клуб «Еремурус» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Комітету з пітань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Українського національного інформаційного агенства та національного спонсора конкурсу компанії Danfoss.
Конкурс 2007/2008 року проводиться під девізом:

МИ МОЖЕМО ЗМЕНШИТИ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

До участі запрошуються школярі та педагоги, які зацікавлені і вже мають досягнення у практичній діяльності у сфері зміни клімату, запровадженні енергозбереження, використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, у підвищенні енергоефективності шкільних будівель, у розвитку освіти школярів і населення з питань ефективного використання та збереження енергії. Конкурс проводиться у два тури: національний і міжнародний (національному туру можуть передувати регіональні етапи). На міжнародний конкурс національним координатором проекту SPARE в Україні направляється 5 робіт (не більше 2-х у кожній з номінацій) визначених компетентним жюрі в рамках проведення національного туру конкурсу.
Скачать регистрационную форму участника: registration form
Умови проведення Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ»
Національній тур Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ» проводиться с метою залучення молоді України до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів як найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже і боротьби з глобальним потеплінням; пошуку та підтримки обдарованої учнівської молоді, створення умов для її подальшої творчості та наукової роботи; сприяння професійному самовизначенню дітей та учнівської молоді; активізації творчої діяльності вчителів. Конкурс проводиться в 2 тури: національний тур – з 1 вересня 2007 року до 16 лютого 2008 року 2008 року та міжнародний тур - з 15 березня 2008 року. Національній тур конкурсу має 2 етапи: заочний та очний. Заочний етап конкурсу завершується 1 лютого 2008 року. На очний етап будуть запрошені учасники, що пройшли попередній заочний відбір журі конкурсу. Очний етап Національного туру проходитиме 16 лютого 2008 ( в день річниці ( в день вступлення в дію Кіотського протоколу 16 лютого 2005 року) на базі Національного еколого-натуралістичного туру учнівської молоді Міністерства освіти і науки Україні у вигляді стендових доповідей.
НОМІНАЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ:
Номінація 1. Практична робота 1А. Практичний досвід енергозбереження у школі та вдома. Опишіть, які методи ви застосовували для реалізації енергозбереження у школі та вдома, чому ви обрали саме такі методи, яких результатів ви досягли. 1В. Практичне застосування відновних джерел енергії (виберіть одне чи два). Опишіть, як ви конструювали модель чи використали енергію сонця, вітру, води або біомаси, а також як ви працювали та які результати отримали. Номінація 2. Теоретична робота (проект) 2А. Проект енергозбереження у місцевій спільноті. Опишіть можливий проект застосування енергозбереження у вашій школі, вдома, у районі (проект повинен розглядати реально існуючі об’єкти), пропоновані методи і технології для більш ефективного і економного використання енергії. Обгрунтуйте, як можна здійснити цей проект та яку користь він дасть місцевій спільності. 2B. Проекти енергопостачання від відновних джерел енергії. Опишіть і обгрунтуйте один приклад, як можна використовувати енергію сонця, вітру, води або біомаси з певною метою енергопостачання у вашій місцевості. Опишіть, чому ви обрале саме це джерело енергії і цю технологію, як даний проект можна реалізувати на практиці та яких результатів очікувати. NB: Для робіт категорій 1А, 1В, 2А, 2В необхідно описати взаємозв’язок між вашою роботою та змінами клімату, і як ваша робота допомогає зменшити викиди парникових газів. Номінація 3. Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності: На конкурс представляється інформаційний продукт, створений школярами, який переконує батьків, друзів, учителів або мешканців вашої місцевості у необхідності зменшення викидів парникових газів, і надає рекомендації, якими практичними діями можна досягнути цього у школі, дома, в масштабах всієї місцевої спільноти (міський мікрорайон, район, село). Конкурсна робота може бути виконана у вигляді листівки, газети, плаката, буклета, відеоролика, презентації ppt. та ін.
НОМІНАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ:
4A. Урок "Зміни клімату" На конкурс представляється конспект уроку/факультатива (1-2 години), присвяченого проблемі глобальних змін клімату, можливим наслідкам для вашої країни/регіона, і практичним заходам, які можна вжити на індивідуальному рівні, у масштабі школи, дома або місцевої спільноти для зменшення викидів парникових газів. 4B. Дидактичні матеріали на тему "Зміни клімату" На конкурс представляється комплект дидактичних матеріалів для школярів про глобальні зміни клімату, можливі наслідки для вашої країни/регіона, практичні заходи для зменшення викидів парникових газів. Приймаються роботи, виконані у формі роздаткових матеріалів для практичного урока/експеримента, плакатів, презентацій ppt, сценарію рольової гри. Матеріали повинні призначатися для 1-2 годинного заняття. Якщо конкурсні матеріали є частиною більшої освітньої концепції, будь ласка, опишіть цю концепцію стисло.
СПЕЦІАЛЬНА НОМІНАЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ DANFOSS:
"Сучасне енергозберігаюче обладнання в системах опалення та ГВП житлових будівель". В номінації розглядаються роботи, що розкривають взаємозв’язок між автоматичним обладнанням систем опалення й горячего водопостачання та викидами парникових газів/шкідливих речовин у атмосферу. Переможці цієї номінації будуть нагороджені спеціальними призами від компанії.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС
Конкурсна робота подається в електронному чи друкованому вигляді. На міжнародний тур робота повинна бути представлена на російській або англійській мові. Текстовий матеріал приймається як документ Word, з використанням стандартних шрифтів 12 кегля, з вкладеними ілюстраціями і таблицями, що не виходять за межі друку. Загальний розмір документа без архівації - не більше 300 Кб. У номінації 3 приймаються презентації у форматі MS Power Point, документи Adobe PDF, розміром не більше 300 кб кожна. Відеоролики у форматах WMV, DiVX і MPEG-1, мультфільми у форматі Macromedia Flash (SWF) і комп’ютерні ігри приймаються за умови, якщо розмір файла в архіві не перевищує 500 Кб. Комплект матеріалів повинен містити заповнену реєстраційну форму на 1 стор. Наполегливо рекомендуємо використовувати архіватори RAR або ZIP. Матеріали, що не задовольняють дані вимоги, не розглядатимуться.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСА
Початок національного туру конкурса - вересень. Термін подання робіт на національний тур конкурсу - не пізніше 1 лютого 2008 року до 16 години місцевого часу. Фінал національного туру та підведення підсумків - 16 лютого 2008 року ( в день вступлення і дію Кіотського протоколу 16 лютого 2005 року).
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ:
Під час оцінювання конкурсних робіт увага звертається на актуальність обраної теми, обґрунтованість застосованих методик під час виконання проекта, одержання практичного результата, аргументованість висновків і рекомендацій, якість оформлення проекту. У номінації 3 враховується також оригінальність виконання і художнє оформлення. Під час оцінювання звертатиметься увага на рівень складності і самостійності виконання проекта, відповідно до віку авторів. Під час оцінювання педагогічних розробок приймається до уваги орієнтованість розробки на створення у дітей та дорослих мотивації до практичної діяльності, на отримання практичного результата; використання інтерактивних методів, що сприяють залученню дітей до дискусії, творчість, практичну діяльність, отримане або очікуване збереження енергії або використання відновної енергії внаслідок здійснення пропонованої педагогічної розробки, можливість тиражування пропонованих педагогічних технологій.
ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСА
Підведення підсумків національного туру конкурсу відбудеться 16 лютого 2008 року. Переможці національного туру конкурсу нагороджуються дипломами і призами. На міжнародний конкурс національним координатором проекту SPARE в Україні буде представлено не більше 5 робіт (не більше 2-х у кожній з номінацій). У міжнародне жюрі входять міжнародні координатори SPARE, представники міжнародних організацій, експерти, працюючі у сфері енергетики і освіти, національні координатори SPARE. Остаточні результати міжнародного конкурса підсумовуються на засіданні жюрі в рамках щорічної міжнародної зустрічі координаторів SPARE. Переможці міжнародного конкурса нагороджуються дипломами і призами. Роботи переможців публікуються на сайтах www.eremurus-net.1gb.ua; www.spareworld.org; www.mon.gov.ua; www.nenc.gov.ua. Додаткову інформацію про порядок участі у конкурсі можно отримати у національного координатора проекту SPARE в Україні екологічного клубу «Еремурус» та на сайті www.eremurus-net.1gb.ua [attachments]