Підсумки конкурсу «Енергія і середовище 2009»

Умови проведення Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ» Конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ» проводиться в рамках міжнародньої освітньої програми SPARE і всесвітньї декади ООН «Освіта для сталого розвитку» при підтримці Норвезької спілки охорони природи та INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики). Метою конкурсу є залучення молоді України до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності  та раціонального використання ресурсів як найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже і боротьби з глобальним потеплінням;  пошуку та підтримки обдарованої учнівської молоді, створення умов для її подальшої творчості та наукової роботи; сприяння професійному самовизначенню дітей та учнівської молоді; активізації творчої діяльності вчителів. Конкурс 2008/2009 рр. проводиться під девізом: МИ МОЖЕМО ЗМЕНШИТИ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ Конкурс проводиться в 2 тури: національний тур – з 1 вересня 2008 року до 1 лютого 2009 року та міжнародний тур - з 1 квітня по 1 травня 2009 року. Національній тур   конкурсу має 2 етапи: заочний та очний. Заочний етап конкурсу завершується 1 лютого 2008 року. На очний етап будуть запрошені учасники, що пройшли попередній заочний відбір журі конкурсу. Очний етап Національного туру проходитиме 21-22 лютого 2008 року на базі Національного еколого-натуралістичного туру учнівської молоді Міністерства освіти і науки Україні у вигляді стендових доповідей. Національний тур проводиться Національним координатором проекту SPARE в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України, Комітету з пітань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, НАЕР, Української національної інформаційної агенції, Національним радіо УР-1, програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), національного спонсора конкурсу компанії “Danfoss”. Учасники. У конкурсі можуть брати участь: А. Учні, вихованці, слухачі загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів двох вікових груп віком до 17 років. Б. Педагоги Вимоги до змісту робіт: I. Учнівські роботи приймаються від окремих авторів та групи авторів у наступних номінаціях: 1А. Практичний досвід з енергозбереження в школі та вдома. Необхідно описати методи, що ви застосували для енергозбереження в школі  та вдома, чому обрані саме такі методи, які результати отримані. 1В. Практичне використання поновлювальних джерел енергії (оберіть один або два) Необхідно описати як ви конструювали моделі або використовували єнергію сонця води, вітру чи біомаси. Як ви працювали і які результати отримані. Номінація 2. Теоретична робота (проект) 2А. Проект енергозбереження в місцевій спільноті. Опишіть можливий проект впровадження енергозбереження в вашій школі, будинку, районі (проект має розглядати реально існуючі об’єкти), методи і технології для підвищення енергоефективності та економного використання ресурсів. Обгрунтуйте, як можно здійснити цей проект і які вигоди він принесе місцевій спільноті. 2В. Проекти енергозбереження від поновлюваних джерел енергії. Необхідно описати  та обгрунтувати, як можно використовувати енергію  сонця, вітру, води, біомаси з метою енергозбереження у вашій місцевості; як і чому ви обрали саме це джерело енергії, та саме цю технологію; як даний проект може бути реалізований на практиці та який його результат. 2С. Роль радіаторного терморегулятора у економії теплової електроенергії - спеціальна номінацію з окремим призовим фондом від компанії «Данфосс ТОВ» Опишіть принцип дії радіаторного терморегулятора. Яким чином радіаторний терморегулятор економить енергію? Разом з яким обладнанням необхідно встановлювати радіаторний терморегулятор для максимальної економії теплової енергії? NB: Для робіт категорій 1А, 1В, 2А, 2В, 2С необхідно описати взаємозв’язок між вашою роботою та змінами клімату, і як ваша робота допомогає зменшити викиди парникових газів. Номінація 3. Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності: На конкурс представляється інформаційний продукт, створений школярами, який переконує батьків, друзів, учителів або мешканців вашої місцевості у необхідності зменшення викидів парникових газів, і надає рекомендації, якими практичними діями можна досягнути цього у школі, дома, в масштабах всієї місцевої спільноти (міський мікрорайон, район, село). Конкурсна робота може бути виконана у вигляді листівки, газети, плаката, буклета, відеоролика, презентації ppt. та ін. НОМІНАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ: 4A. Урок "Зміни клімату" На конкурс представляється конспект уроку/факультатива (1-2 години), присвяченого проблемі глобальних змін клімату, можливим наслідкам для вашої країни/регіона, і практичним заходам, які можна вжити на індивідуальному рівні, у масштабі школи, дома або місцевої спільноти для зменшення викидів парникових газів. 4B. Дидактичні  матеріали на тему "Зміни клімату" На конкурс представляється комплект дидактичних матеріалів для школярів про глобальні зміни клімату, можливі наслідки для вашої країни/регіона, практичні заходи для зменшення викидів парникових газів. Приймаються роботи, виконані у формі роздаткових матеріалів для практичного урока/експеримента, плакатів, презентацій ppt, сценарію рольової гри. Матеріали повинні призначатися для 1-2 годинного заняття. Якщо конкурсні матеріали є частиною більшої освітньої концепції, будь ласка, опишіть цю концепцію стисло. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСА Початок національного туру конкурса - вересень. Термін подання робіт на національний тур конкурсу  - не пізніше 20 січня 2009 року до 16 години місцевого часу. Фінал національного туру та підведення підсумків  -  16 лютого 2009 року ( в день вступлення і дію Кіотського протоколу 16 лютого 2005 року). ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ТУР КОНКУРСУ Конкурсна робота подається в електронному вигляді на українській мові. Текстовий матеріал приймається як документ Word, з використанням стандартних шрифтів 12 кегля, з вкладеними ілюстраціями і таблицями, що не виходять за межі друку. Загальний розмір документа без архівації - не більше 300 Кб. У номінації 3 приймаються презентації у форматі MS Power Point, документи Adobe PDF, розміром не більше 300 кб кожна. Відеоролики у форматах WMV, DiVX і MPEG-1, мультфільми у форматі Macromedia Flash (SWF) і комп’ютерні ігри приймаються за умови, якщо розмір файла в архіві не перевищує 500 Кб. Комплект матеріалів повинен містити заповнену реєстраційну форму на 1 стор. Наполегливо рекомендуємо використовувати архіватори RAR або ZIP. Матеріали, що не задовольняють дані вимоги, не розглядатимуться. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ: Критерії оцінки шкільних проектів: -         актуальність завдань проекту; -         практичне значення; -         доцільність використаних методик; -         аргументованість висновків і рекомендацій; -         ступінь самостійності школярів у виконанні проекту; -         якість оформлення проекту. Під час оцінювання конкурсних робіт увага звертається на актуальність обраної теми, обґрунтованість застосованих методик під час виконання проекта, одержання практичного результата, аргументованість висновків і рекомендацій, якість оформлення проекту. У номінації 3 враховується також оригінальність виконання і художнє оформлення. Під час оцінювання звертатиметься увага на рівень складності і самостійності виконання проекта, відповідно до віку авторів. Критерії оцінки педагогічних робіт: -орієнтованість розробки на створення у дітей мотивації до практичних дій з енергозбереження; - використання інтерактивних методів, що сприяють залученню школярів до дискусій, творчості і практичної діяльності; - можливість використання педагогічних технологій іншими педагогами. Під час оцінювання педагогічних розробок приймається до уваги орієнтованість розробки на створення у дітей та дорослих мотивації до практичної діяльності, на отримання практичного результата; використання інтерактивних методів, що сприяють залученню дітей до дискусії, творчість, практичну діяльність, отримане або очікуване збереження енергії або використання відновної енергії внаслідок здійснення пропонованої педагогічної розробки, можливість тиражування пропонованих педагогічних технологій. Правила подання робіт Конкурсні роботи (проекти) подаються в друкованому вигляді(не більше 5 сторінок) та обов’язково електронному вигляді (на диску) до 20 січня 2008 року з поміткою «Енергія та середовище» за адресами: 1.  А/ С  6,   04210 м. Київ, ГО «Екологічний клуб «Еремурус». 2. 04074 , м.Київ, вул.. Вишгородська, 19  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Чи надсилатися електронною поштою за адресою: eremurusua@ukr.net ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСА Підведення підсумків національного туру конкурсу відбудеться 16 лютого 2009 року. Переможці національного туру конкурсу нагороджуються дипломами і призами.              На міжнародний конкурс національним координатором проекту SPARE в Україні буде представлено не більше 5 робіт (не більше 2-х у кожній з номінацій). У міжнародне жюрі входять міжнародні координатори SPARE, представники міжнародних організацій, експерти, працюючі у сфері енергетики і освіти, національні координатори SPARE. Остаточні результати міжнародного конкурса підсумовуються на засіданні жюрі в рамках щорічної міжнародної зустрічі координаторів SPARE. Переможці міжнародного конкурса нагороджуються дипломами і призами. Роботи переможців публікуються на сайтах www.eremurus-net.1gb.ua ; www.spareworld.org; www.mon.gov.ua; www.nenc.gov.ua. Додаткову інформацію про порядок участі у конкурсі можно отримати у національного координатора проекту SPARE в Україні ГО «Екологічний клуб «Еремурус» та на сайті www.eremurus-net.1gb.ua або за адресою: а/с 6, 04210, м.Київ eremurusua@ukr.net [attachments]