16 вересня – Міжнародний день захисту озонового шару

16 вересня світова спільнота традиційно відзначає Всесвітній день захисту озонового шару, проголошений ООН. Наряду з глобальним потеплінням клімату саме ця екологічна проблема є сьогодні найбільш актуальною для людства. Для її вирішення необхідні серйозні зусилля усіх країн. Озоновий шар Землі, поглинаючі біологічно активне сонячне випромінювання та інфрачервоні хвилі, які випромінюються з поверхні нашої планети, створює умови для існування всіх живих організмів. Науково доведено, що проникнення до стратосфери штучно створених хімічних речовин, таких як хлорфторвуглеводні, бромхлорвуглеводні, бромистий метил, чотири хлористий вуглець, знищує озоновий шар Землі. Мільйони молекул озону руйнуються щохвилини, а наслідком цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі. У 1981 році Програмою ООН з охорони навколишнього середовища створено спеціальну Групу експертів для розробки глобального документу по захисту озонового шару. Чотири роки потому була прийнята Віденська Конвенція, яка набрала чинності 22 вересня 1988 року. Вона закріпила за підписавшими її країнами зобов'язання по співпраці в галузі наукових досліджень і моніторингу озону, обміну інформацією, виробництву шкідливих речовин та їх викидів. В 1987 році Конвенція була доповнена Монреальським протоколом по речовинам, які руйнують озоновий шар. В основі протоколу наявні заходи регулювання виробництва та споживання озоноруйнуючих речовин в межах, необхідних в комерційному та екологічному відношеннях. Особлива увага приділяється сертифікації торгівлі цими речовинами. За короткий час заходи, прийняті в рамках Віденської Конвенції, дозволили зупинити виснаження озонового шару і створити умови для його відновлення. Нині сторонами Монреальського протоколу є 191 країна (включаючи країни Європейського Союзу як одиницю). 1985 року Україна підписала, а 1986-го ратифікувала Віденську конвенцію про охорону озонового шару. На основі Віденської конвенції 20 вересня 1988 року наша країна приєдналася до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. На виконання вимог Монреальського протоколу Постановою Кабінету Міністрів України 4.03.2004 р. за № 256 затверджена "Програма припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки на Україні". Звичайно ж, повністю відмовитися від них поки не можна, проте зменшити негативний вплив цілком можливо, використовуючи сучасне обладнання та новітні методи роботи. Також кожен з нас в силах вплинути на стан озонового шару, обмеживши використання озоноруйнівних речовин у побуті.  

Comments are closed.